Mediální strategie

Má mediální strategie vychází z tristních zkušeností jak s tzv. „veřejnoprávními“, tak korporátními médii.

Prozatím jsem s výjimkou Parlamentních Listů a TV Barrandov nezažil férové a objektivní jednání ze strany reportérů v případech jakékoliv uměle vyvolané mediální kauzy.

Také jsem se pouze minimálně setkal u novinářů, který přitom svou prací ovlivňuje veřejné mínění minimálně stejně jako politici ve volených funkcích, s odvahou veřejně vystoupit v roli dotazovaného a osvětlit divákům či čtenářům i jejich vlastní názory, kterými jsou ovlivněni ve své práci.

Naopak jsem se nimi opakovaně setkával na Twitteru, kde si píší „za sebe“ a z jejich příspěvků velmi často přímo stříká Halíkovská „tekutá nenávist“.

Zkušenosti se „sekáním do krku“, bezdůvodným přerušováním, návodnými a manipulativními otázkami, agresivním vyslýcháním a hlavně stříháním a následnými manipulacemi s tím co bylo ve skutečnosti vyřčeno, včetně zatajování informací, které reportéři ve skutečnosti dostali, mě přivedli k myšlence proaktivního přístupu, prakticky na úrovni dnes již klasické zlidovělé filmové hlášky.

Host vyhazuje číšníka?

Nemám ve zvyku nechat se otloukat a nevracet „vypůjčené“ rány, ať už měli jakoukoliv formu.

Nedělal jsem to v době, když jsem byl profesionálním basketbalistou, nedělal jsem to ani jako trenér, ani jako učitel, nedělal jsem to v Anglii, nedělal jsem to na Novém Zélandu a nebudu to dělat ani v politice.

Takže vážení poctiví novináři i nevážení presstituté, pokud chcete odpovědi na své otázky, připravte se na to, že i náš tým si bude natáčet Vás a že na každou Vaši otázku, budu mít jednu já na Vás.
Vaše klasická „sebeobrana“ v tom smyslu, že Vy jste Ti „nadřazení“, protože máte novinářský průkaz se za mě osobně zamítá.

Vy máte svůj profesní  průkaz profese, do které Vás nikdo nenavolil a který Vám nedává automaticky jakýkoliv mandát. Já mám také svůj profesní průkaz, který jsem získal i díky podpoře statisíců občanů této země hlasujících pro naše hnutí.

Já se snažím ovlivňovat veřejné mínění v této zemi svou politickou prací a Vy se snažíte ovlivňovat politickou situaci v této zemi tou svou.

Občané této země mají právo vědět kdo a proč jim míchá mediální „realitu“ , přesně tak jak ji míchá.

Prakticky je jedno jste-li poctivými služebníky své profese anebo jste presstituty pera, ať už jste na tom tak anebo tak, já jsem na Vás připraven, otázka zní, jestli jste připraveni, že i Vy budete vidět a slyšet.